מעניין

תוכנית לדוגמא של מחשבון (עם קוד Java)

תוכנית לדוגמא של מחשבון (עם קוד Java)

קוד ה- Java הבא מיועד למחשבון פשוט. ישנם תשעה כפתורי JB המייצגים את המספרים 1 עד 9, ושלושה כפתורי JB לתוספת, חיסור וסכום התוצאה. JTextField בחלקו העליון עוקב אחר המספרים שנלחצים ואת התוצאה של פעולת החשבון.

קוד Java

מטרת תוכנית Java זו היא להראות כיצד ליישם ממשק ActionListener לטיפול בלחיצות כפתורי JButton באמצעות הכיתה המכילה, מעמד פנימי ומעמד פנימי אנונימי.