מעניין

הגדרת נקודת אש בכימיה

הגדרת נקודת אש בכימיה

הגדרת נקודת אש

נקודת האש היא הטמפרטורה הנמוכה ביותר בה אדי נוזל יתחילו ויתמידו בתגובת בעירה. בהגדרה, על הדלק להמשיך לשרוף לפחות 5 שניות לאחר הצתה על ידי להבה פתוחה כדי שהטמפרטורה תחשב לנקודת האש.

נקודת אש לעומת נקודת פלאש

השג זאת עם נקודת ההבזק, שהיא טמפרטורה נמוכה יותר בה חומר יתלקח, אך יתכן שלא ימשיך לשרוף.

נקודת האש עבור דלק ספציפי אינה מופיעה בדרך כלל, בעוד שטבלאות של נקודות הבזק זמינות. באופן כללי, נקודת האש גבוהה בכ- 10 מעלות צלזיוס מנקודת ההבזק, אך אם יש לדעת את הערך, יש לקבוע אותה באופן ניסיוני.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos