מעניין

פמיניזם ליברלי

פמיניזם ליברלי


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

בשנת 1983 פרסם אליסון יגגר פוליטיקה פמיניסטית וטבע אנושי שם הגדירה ארבע תיאוריות הקשורות לפמיניזם:

 • פמיניזם ליברלי
 • מרקסיזם
 • פמיניזם רדיקלי
 • פמיניזם סוציאליסטי

הניתוח שלה לא היה חדש לחלוטין; זני הפמיניזם החלו לצוץ כבר בשנות השישים. תרומתו של יגגר הייתה בבירור, הרחבה ואיחוד של ההגדרות השונות, שנמצאות בשימוש לעיתים קרובות כיום.

מטרות הפמיניזם הליברלי

ג'אגר תיאר את הפמיניזם הליברלי כתיאוריה ועבודה המתרכזת יותר בסוגיות כמו שוויון במקום העבודה, בחינוך ובזכויות פוליטיות. הפמיניזם הליברלי מתמקד גם באופן בו החיים הפרטיים מעכבים או משפרים את שוויון הציבור.

לפיכך, פמיניסטיות ליברליות נוטות לתמוך בנישואין כשותפות שווה, ויותר מעורבות גברית בטיפול בילדים. תמיכה בהפלה ובזכויות רבייה אחרות קשורות לשליטה בחייו ובאוטונומיה של האדם. סיום האלימות במשפחה והטרדות מיניות מסלקים מכשולים בפני נשים בהשוואה לגברים.

המטרה העיקרית של הפמיניזם הליברלי היא שוויון מגדרי במרחב הציבורי, כמו גישה שווה לחינוך, שכר שווה, סיום הפרדה בין מינים ותנאי עבודה טובים יותר. מבחינה זו שינויים משפטיים יאפשרו יעדים אלה.

סוגיות בתחום הפרטי מעוררות דאגה בעיקר מכיוון שהן משפיעות או מגבלות על שוויון במרחב הציבורי. השגת גישה ושכר וקידום שווה בעיסוקים המסורתיים על ידי גברים היא מטרה חשובה.

מה נשים רוצות? פמיניסטיות ליברליות מאמינות שהן רוצות את אותם הדברים שגברים רוצים:

 • לקבל השכלה
 • להתפרנס בכבוד
 • לספק למשפחה של מישהו.

אמצעים ושיטות

הפמיניזם הליברלי נוטה לסמוך על המדינה שתשיג שוויון - לראות במדינה כמגן על זכויות הפרט.

פמיניסטיות ליברליות, למשל, תומכות בחקיקה בהעדפה מתקנת המחייבת מעסיקים ומוסדות חינוך לעשות ניסיונות מיוחדים לכלול נשים במאגר המועמדות, מתוך הנחה שאפליה של עבר והווה עשויה פשוט להתעלם ממועמדות רבות של נשים.

מעבר לתיקון שוויון זכויות (ERA) היה יעד מרכזי עבור פמיניסטיות ליברליות. מהתומכים המקוריים של זכות הבחירה של הנשים שעברו לדגול בתיקון שוויון פדרלי לרבים מהפמיניסטיות של שנות השישים והשבעים בארגונים כולל "הארגון הלאומי לנשים", כל דור ראה את התיקון הכרחי כדי ליצור חברה צודקת יותר.

התיקון הוא מדינה אחת ביישנית מבין 38 הדרושות למעבר, אולם תומכי ה- ERA בשנת 2019 ראו תקווה מחודשת כשמלאו מאה המאה לזכות הבחירות של הנשים.

הצבעה שיכולה הייתה להפוך את וירג'יניה למדינה ה -38 לאשרר את ה- ERA שהוחמצה בהצבעה יחידה בתחילת 2019. אולם בית המשפט העליון בארה"ב אישר את קווי המחוז האדירים החדשים במדינה בהמשך שנת 2019 ובמהלך הקונגרס נערך מהלך בקונגרס להאריך רשמית את האשרור. מועד אחרון.

הנוסח של תיקון שוויון זכויות, שהועבר על ידי הקונגרס ונשלח למדינות בשנות השבעים, הוא פמיניזם ליברלי קלאסי:

"ארה"ב או שום מדינה על רקע מין לא יישללו או יבוטלו בשוויון זכויות על פי החוק."

אף שלא מכחישים שישנם הבדלים ביולוגיים בין גברים ונשים, הפמיניזם הליברלי אינו יכול לראות בהבדלים הצדקה נאותה לאי-שוויון, כמו פער השכר בין גברים לנשים.

מבקרים

מבקרי הפמיניזם הליברלי מצביעים על היעדר ביקורת על קשרים מגדריים בסיסיים, התמקדות בפעולה ממלכתית הקושרת את האינטרסים של הנשים לאלה של בעלי הכוח, היעדר ניתוח מעמדי או גזע, וחוסר ניתוח של דרכים בהן נשים שונות מגברים. המבקרים מאשימים לעתים קרובות פמיניזם ליברלי בשפוט של נשים והצלחתם לפי אמות מידה של גברים.

"פמיניזם לבן" הוא סוג של פמיניזם ליברלי המניח שהנושאים העומדים בפני נשים לבנות הם הנושאים שעומדות בפני נשים, ואחדות סביב מטרות פמיניסטיות ליברליות חשובה יותר משוויון גזעי ומטרות אחרות. האינטרקטיביות הייתה תיאוריה שפותחה בביקורת על נקודת העיוורון הנפוצה של הפמיניזם הליברלי על הגזע.

בשנים האחרונות יותר, פמיניזם ליברלי התעמת לפעמים עם סוג של פמיניזם ליברטריאני, המכונה לפעמים פמיניזם אקוויטיבי או פמיניזם אינדיבידואלי. פמיניזם אינדיבידואלי מתנגד לעתים קרובות לפעולה חקיקתית או מדינתית, ומעדיף להדגיש את פיתוח כישוריהן ויכולותיהן של נשים להתחרות טוב יותר בעולם כפי שהוא. פמיניזם זה מתנגד לחוקים המקנים לגברים או לנשים יתרונות וזכויות יתר.

משאבים וקריאה נוספת

 • אליסון מ. יגגר. פוליטיקה פמיניסטית וטבע אנושי.
 • דרוצילה קורנל. בלב החופש: פמיניזם, מין ושוויון.
 • ג'וזפין דונובן. התיאוריה הפמיניסטית: המסורות האינטלקטואליות של הפמיניזם האמריקני.
 • אליזבת פוקס-ג'נובזה. פמיניזם ללא אשליות: ביקורת על אינדיבידואליזם.
 • בטי פרידן המיסטיקה הנשית
 • קתרין מקינון. לקראת תיאוריה פמיניסטית של המדינה.
 • ג'ון סטיוארט מיל. הכפפת נשים.
 • מרי וולסטונקרפט. גילוי זכויות האישה.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos