מעניין

אלקליות בכימיה

אלקליות בכימיה

אלקליות היא מדידה כמותית של יכולתו של תמיסה מימית לנטרל חומצה.

Alkalinity מצוין על ידי Aט ומחושב על ידי הוספת כל הכמויות הסטואיציומטריות של כל בסיס בתמיסה.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos