מעניין

היסטוריה של גירעון התקציבים הפדרלי של ארה"ב

היסטוריה של גירעון התקציבים הפדרלי של ארה"ב

הגירעון התקציבי הוא ההבדל בין הכסף שהממשלה הפדרלית לוקחת, המכונה קבלות, לבין מה שהיא מוציאה, המכונה הוצאות מדי שנה. ממשלת ארה"ב ניהלה גירעון של מיליארדי דולרים כמעט בכל שנה בהיסטוריה המודרנית. היא מוציאה הרבה יותר ממה שהיא נדרשת.

ההפך מגירעון תקציבי, עודף תקציבי, מתרחש כאשר הכנסות הממשלה עולות על ההוצאות השוטפות וכתוצאה מכך עודף כסף שניתן להשתמש בו לפי הצורך.

למעשה, הממשלה רשמה עודפי תקציב רק בחמש שנים מאז 1969, רובם תחת הנשיא הדמוקרטי ביל קלינטון.

בתקופות נדירות מדי בהן הכנסות שוות לבזבוז, התקציב נקרא "מאוזן".

מוסיף לחוב לאומי

הפעלת גירעון תקציבי מוסיפה את החוב הלאומי ובעבר אילצה את הקונגרס להגדיל את תקרת החוב תחת ממשלות נשיאות רבות, הן הרפובליקניות והן הדמוקרטיות, כדי לאפשר לממשלה לעמוד בהתחייבויותיה הסטטוטוריות.

למרות הגירעונות הפדרליים הצטמצמו בצורה ניכרת בשנים האחרונות, משרד התקציבים לקונגרס (CBO) מתכנן כי על פי החוק הנוכחי הגדילו את ההוצאות לביטוח לאומי ולתוכניות בריאות מרכזיות כמו Medicare, יחד עם עליית עלויות הריבית יגרמו לחוב הלאומי לעלות בהתמדה הטווח הארוך.

הגירעונות הגדולים יותר יגרמו לחובות הפדרליים לצמוח מהר יותר מהכלכלה. עד שנת 2040, CBO מתכנן, החוב הלאומי יהיה יותר מ 100% מהתוצר המקומי הגולמי של המדינה (תמ"ג) וימשיך בדרך כלפי מעלה - "מגמה שלא ניתנת לקיום ללא הגבלת זמן", מציין CBO.

שימו לב במיוחד לקפיצת הגירעון הפתאומית מ- 162 מיליארד דולר בשנת 2007 לרמה של 1.4 טריליון דולר בשנת 2009. עלייה זו נבעה בעיקר מהוצאות על תוכניות ממשלתיות מיוחדות וזמניות שנועדו לעורר מחדש את הכלכלה במהלך "המיתון הגדול" של אותה תקופה.

הגירעונות התקציביים התכווצו בסופו של דבר למיליארדים עד 2013. אך באוגוסט 2019, CBO ניבא שהגירעון שוב יעלה על טריליון דולר בשנת 2020 ושלוש שנים מוקדם יותר ממה שהוא ציפה במקור.

להלן גירעון התקציב בפועל והצפוי עודף לפי שנת הכספים, על פי נתוני CBO להיסטוריה מודרנית.

 • 2029 - גירעון בתקציב של 1.4 טריליון דולר (צפוי)
 • 2028 - גירעון בתקציב של 1.5 טריליון דולר (צפוי)
 • 2027 - גירעון בתקציב של 1.3 טריליון דולר (צפוי)
 • 2026 - גירעון בתקציב של 1.3 טריליון דולר (צפוי)
 • 2025 - גירעון בתקציב של 1.3 טריליון דולר (צפוי)
 • 2024 - גירעון בתקציב של 1.2 טריליון דולר (צפוי)
 • 2023 - גירעון בתקציב של 1.2 טריליון דולר (צפוי)
 • 2022 - גירעון בתקציב של 1.2 טריליון דולר (צפוי)
 • 2021 - גירעון בתקציב של טריליון דולר (צפוי)
 • 2020 - גירעון בתקציב של טריליון דולר (צפוי)
 • 2019 - גירעון תקציבי של 960 מיליארד דולר (צפוי)
 • 2018 - גירעון תקציבי של 779 מיליארד דולר
 • 2017 - גירעון תקציבי של 665 מיליארד דולר
 • 2016 - גירעון תקציבי של 585 מיליארד דולר
 • 2015 - גירעון תקציבי של 439 מיליארד דולר
 • 2014 - גירעון בתקציבי 514 מיליארד דולר
 • 2013 - גירעון תקציבי של 719 מיליארד דולר
 • 2012 - גירעון בתקציב של 1.1 טריליון דולר
 • 2011 - גירעון בתקציב של 1.3 טריליון דולר
 • 2010 - גירעון בתקציב של 1.3 טריליון דולר
 • 2009 - גירעון בתקציב של 1.4 טריליון דולר
 • 2008 - גירעון תקציבי של 455 מיליארד דולר
 • 2007 - גירעון תקציבי של 162 מיליארד דולר
 • 2006 - גירעון תקציבי של 248.2 מיליארד דולר
 • 2005 - גירעון תקציבי של 319 מיליארד דולר
 • 2004 - גירעון תקציבי בסך 412.7 מיליארד דולר
 • 2003 - גירעון בתקציב של 377.6 מיליארד דולר
 • 2002 - גירעון תקציבי של 157.8 מיליארד דולר
 • 2001 - תקציב של 128.2 מיליארד דולר עודף
 • 2000 - תקציב של 236.2 מיליארד דולר עודף
 • 1999 - תקציב של 125.6 מיליארד דולר עודף
 • 1998 - תקציב של 69.3 מיליארד דולר עודף
 • 1997 - גירעון תקציבי של 21.9 מיליארד דולר
 • 1996 - גירעון תקציבי של 107.4 מיליארד דולר
 • 1995 - גירעון תקציבי של 164 מיליארד דולר
 • 1994 - גירעון תקציבי של 203.2 מיליארד דולר
 • 1993 - גירעון תקציבי של 255.1 מיליארד דולר
 • 1992 - גירעון בתקציב של 290.3 מיליארד דולר
 • 1991 - גירעון תקציבי של 269.2 מיליארד דולר
 • 1990 - גירעון תקציבי של 221 מיליארד דולר
 • 1989 - גירעון תקציבי של 152.6 מיליארד דולר
 • 1988 - גירעון תקציבי של 155.2 מיליארד דולר
 • 1987 - גירעון תקציבי של 149.7 מיליארד דולר
 • 1986 - גירעון תקציבי של 221.2 מיליארד דולר
 • 1985 - גירעון תקציבי של 212.3 מיליארד דולר
 • 1984 - גירעון תקציבי של 185.4 מיליארד דולר
 • 1983 - גירעון תקציבי של 207.8 מיליארד דולר
 • 1982 - גירעון תקציבי של 128 מיליארד דולר
 • 1981 - גירעון בתקציב של 79 מיליארד דולר
 • 1980 - גירעון תקציבי של 73.8 מיליארד דולר
 • 1979 - גירעון תקציבי בסך 40.7 מיליארד דולר
 • 1978 - גירעון תקציבי של 59.2 מיליארד דולר
 • 1977 - גירעון תקציבי של 53.7 מיליארד דולר
 • 1976 - גירעון תקציבי של 73.7 מיליארד דולר
 • 1975 - גירעון תקציבי של 53.2 מיליארד דולר
 • 1974 - גירעון תקציבי של 6.1 מיליארד דולר
 • 1973 - גירעון תקציבי של 14.9 מיליארד דולר
 • 1972 - גירעון תקציבי של 23.4 מיליארד דולר
 • 1971 - גירעון תקציבי של 23 מיליארד דולר
 • 1970 - גירעון תקציבי של 2.8 מיליארד דולר
 • 1969 - תקציב של 3.2 מיליארד דולר עודף

גירעון כאחוז מהתמ"ג

כדי להכניס את הגירעון הפדרלי לפרספקטיבה ראויה, יש לראות אותו במונחים של יכולת הממשלה להחזיר אותו. כלכלנים עושים זאת על ידי השוואה בין הגירעון לתוצר המקומי הגולמי (תוצר) הגודל הכללי של הגודל והחוזק של כלכלת ארה"ב.

"יחס חוב לתוצר" זה יחס בין החוב הממשלתי המצטבר לתוצר לאורך זמן. יחס נמוך לחוב לתוצר מצביע על כך שכלכלת המדינה מייצרת ומוכרת מספיק סחורות ושירותים כדי להחזיר את הגירעון הפדרלי מבלי לחייב חוב נוסף.

במילים פשוטות, כלכלה גדולה יותר יכולה לקיים תקציב גדול יותר, וכך גרעון תקציבי גדול יותר.

על פי ועדת התקציבים של הסנאט, בשנת הכספים 2017 הגירעון הפדרלי היה 3.4% מהתמ"ג. לשנת הכספים 2018, כאשר ממשלת ארה"ב פעלה תחת התקציב הגדול ביותר שלה בהיסטוריה, ההערכה הייתה הגירעון כ -4.2% מהתמ"ג. זכור, ככל שאחוז החוב לתוצר נמוך יותר, כך ייטב.

ברור שככל שאתה מוציא יותר, כך קשה להחזיר את החובות שלך.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos